Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kumpera, Otakar, 1932-1996
Autor článku
   80. výročí narození akademika V. V. Mennera
   Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
   Brunovistulikum ve variském vývoji
   The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
   Contribution to the basin analysis of the Carboniferous remnant and foreland basin in the Bohemian Massif
   Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
   The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
   The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
   Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
   Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
   Ing. Jiří Králík, CSc. (21.4.1933 - 17.2.1986)
   Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
   The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
   Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
   Některé nové výsledky v tektonickém výzkumu paleozoika jesenického bloku
   Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic).
   Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba
   Poznatky předsedy NGK ČSSR
   Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
   Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
   Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku
   Structural geological pattern of Bohemian Massif in the Czechoslovak territory (on the basis of the 1:500 000-scale maps)
   Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
   Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
   Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
   Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.
   Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc.
   Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve