Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kunc, J.
Autor monografie
   ČSN EN 993-3 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík
   ČSN EN 993-5 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena
   ČSN EN 993-7 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
   ČSN EN 993-8 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 8: Stanovení únosnosti v žáru
   ČSN EN 993-9 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 9: Stanovení tečení v tlaku
   ČSN EN 993-10 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
   ČSN EN 993-12 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 12:Stanovení žárovzdornosti
   ČSN EN 993-14 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání)
   ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)
   ČSN EN 993-17 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou
   ČSN EN 1094-1 Žárovzdorné výrobky izolační. Část 1: Terminologie keramických vláknitých výrobků
   ČSN EN 1094-2 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2245:1990)
   ČSN EN 1094-6 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2477:1987)
   ČSN EN 12475-1 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část l: Hlinitokřemičité výrobky
   ČSN EN 12475-2 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 ; ; zbytkového uhlíku
   ČSN EN 12475-3 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 ; ; až 30 ; ; zbytkového uhlíku
   ČSN EN 12475-4 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Zvláštní výrobky
   ČSN ISO 10059-1 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek
   Geografie malých moravských měst I
   New Rural Spaces : Towards Renewable Energies, Multifunctional Farming, and Sustainable Tourism
   Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
   Studie potenciálních vlivů výstavby větrných elektráren v lokalitě Leskovec nad Moravicí na cestovní ruch a ceny nemovitostí
   Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
   Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
Autor článku
   Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic)
   Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ
   Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-Socialistic Deindustrialization
   Does rural space benefit from location of anaerobic digestion plants? Perspective of communal administration
   The Expansion of Coal Mining in the Depression Areas - A Way to Development?
   Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
   Innovative potential in the regions of the Czech Republic, economic, societal and regional aspects
   Inovace v prostoru a čase
   Inovační potenciál v regionech ČR - komparace krajů
   Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields
   Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)
   Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic)
   Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost?
   Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic)
   Terminologická hlídka. Speciální keramika - I. Všeobecné termíny
   Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (1. část)
   Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (2. část)
   Terminologická hlídka. Speciální keramika III. Termíny vlastností a zkoušení
   Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - II. Suroviny a minerály
   Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - III
   Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - IV
   Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - V
   Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - VI
   Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
   Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR.
   Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje)
   The "Wind Tourism" in the Czech Republic: situation and prospects
   Zpráva o činnosti názvoslovné komise SIS