Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kunc, Josef
Autor monografie
   Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti
   Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
Autor článku
   Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje
   Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
   From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfi elds Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic)
   Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)
   Location Matters! Exploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic)
   The regionaly geographical view of labour market in the Czech republic
   Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace
   Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism?
   Vliv urbanizace na trh práce v ČR