Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kuráň, Ján
Autor článku
   Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
   Ing. Ján Bartalský, CSc., šesťdesiatročný
   Spomienka na Vsevoloda Čechoviča
   Úlohy geológie v životnom prostredí
   Úspešný vstup geológie do ôsmej päťročnice
   Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě