Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kuráž, Václav, 1939-
Autor článku
   Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
   Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
   Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině