Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kvídová, Olga
Autor článku
   Biogeochemical cycles of metals in the environment: factores controlling their content in the tissues of selected forest tree species
   Biogeochemical fluxes of manganese in a Central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
   Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
   Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
   Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
   Contribution to the metodology of sampling and storage of natural liquid samples
   Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
   Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
   Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season
   Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
   Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
   Distribution of selected metals in holocene sediments of the middle Labe flood plain
   Distribution of selected metals in the model section of the middle Labe flood plain
   Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
   Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
   Experimental Modelling of the Trace Elements Distribution between the Particulate and Liquid Phases of the Run-off
   Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
   Leaching of some metals from brown-coal ash
   Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
   Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
   Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
   Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
   Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
   Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
   Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
   Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
   Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
   Sources and fluxes of selected microelements in a Central Bohemian forest ecosystem with granitic bedrock
   Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
   Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou)