Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kvítek, Tomáš
Autor monografie
   Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
   Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
   Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Autor článku
   Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
   Nitrate tracing in tile drainage using 15N and 18O data
   Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
   Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave