Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kvítek, Tomáš, 1950-
Autor článku
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
   Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
   Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
   Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
   Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
   Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
   Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
   Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
   Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
   Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce