Podrobnosti záznamu

Jméno
   Květ, Radan
Autor článku
   Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
   Complete Periodical Geological Time-Table
   Geotectonic Layout of the Rosice-Oslavany Basin as related to the paleogeographical development of the southern part of the Boskovice furrow
   Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
   Hierarchical Structures and Periodicity in Geology and Geography
   Hierarchické struktury a cykličnost v geologii a geografii
   Hierarchie a periodicita ve vývoji Země
   Hierarchy and periodicity of ruptures in the Earth's crust (Model of PER systems)
   Hledání harmonie Země
   Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
   K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
   Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany
   Litogeografická mapa České republiky
   Mineral Mining on the Bohemian Side of the Krušné Hory Mountains/Erzgebirge up to the Time of Agricola
   Mineralienbergbau auf der Tschechischen Seite des Erzgebirges bis zur Zeit Agricolas
   Morfotektonika, blokové členění zemské kůry a fyzickogeografická regionalizace
   Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
   The Network of Faults and Hydrographic Network in the Czech Republic as Related with the Network of Ancient Long-Distance Paths
   Niva - páteř krajiny
   Niva z geotektonického pohledu
   Nově odvozená elsonská síť PEP systémů
   O málo známých minerálních vodách
   O neotektonice
   O predispozici v přírodě
   O původu tektitů (diskuse)
   O závislosti rozvoje života na geotektonických etapách
   Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů?
   The Periodicity of Geotectonic Stages and Coal Generation
   Polnaja periodičeskaja škala geologičeskogo vremeni
   Pozďátky 1989
   Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
   Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
   Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
   The Role of Hierarchy and Periodicity in the Earth's Evolution (Synergetics in Geosciences)
   Rupture systems and the division of Czechoslovakia into blocks and subblocks
   Synergetics and articulation of geography
   Údolí smrti
   Údolní a říční terasy z morfotektonického pohledu
   Uhličitá voda v Hranické propasti
   Uhličité vody v Československu
   Úvodní slovo editora
   Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)