Podrobnosti záznamu

Jméno
   Květ, Radan, 1928-
Autor článku
   Alimentary nitrate methemoglobinemia of infants and the anomalous underground water chemism in the south Moravia region
   Analýza morfologie oblasti Grand Canyonu v Arizoně
   Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
   Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
   Bloky a paleobloky z hlediska DPZ a PEP systémů
   Dešifrirovanije sistemy planetarnych razryvov s pomošč´ju kosmičeskich snimkov na territorii ČSSR
   Fiksizm i mobilizm s novoj točki zrenija
   Fizičeskije točky zrenija v tolkovanii geologičeskogo razvitija Zemli
   Fotolineamenty a epicentra zemětřesení
   Geotektonické etapy a jejich role ve vývoji a tvářnosti Země na příkladech z Československa
   Hierarchie Äquidistanzen in planetaren Äquidistanz-Störungssystemen
   Historical pathways in geographic and archaeological studies
   The history of observing nitrate contamination in the natural waters of Czechoslovakia
   Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
   K problematice tak zvaných meteoritových kráterů
   K problematice tak zvaných meteoritových kráterů
   K terminologii poruchových linií
   "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
   Mechanics of creation of the planetary equidistant rupture systems
   Mechanika vzniku planetárních ekvidistančních poruchových systémů
   Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
   Několik příkladů rozboru a použití planetárních ekvidistančních modelů pro prospekční účely
   Nové poznatky o PEP systémech
   Nové poznatky o teorii PEP systémů
   O kruhových strukturách
   Planetarnyje ravnoudalënnyje razryvnyje sistemy i ich značenije (na primerach iz gidrogeologii)
   Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu
   Posledné poznatky v teorii PEP systémů
   Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země
   Významné poruchové linie z hlediska hydrogeografického
   Vznik kruhových struktur a jiných geomentrických tvarů v blokové stavbě