Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kvaček, Milan, 1930-1993
Autor článku
   Bismutin z Háje na Chomutovsku
   Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
   Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
   Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
   Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
   Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
   Distribúcia selénu na hydrotermálnych žilách v Novoveskej Hute (Spišsko-Gemerské Rudohorie)
   Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
   Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
   Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
   Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
   Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
   Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
   Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
   Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
   Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu
   Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
   Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
   Selenium in the proterozoic Fe-sulphides
   Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
   Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
   Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory)
   Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu
   Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná