Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kycl, Petr
Autor monografie
   Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-20
   Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-25
   Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-03
   Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-04
   Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-07
   Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-08
   Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-09
   Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-11
   Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-14
   Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-17
   Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-18
   Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-19
   Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-20
   Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-22
   Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-23
   Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-14-02
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
   El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - NE La Paz
   El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - NO Jabonal
   El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - SE Angostura
   El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-IV - NE
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua
   ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua
   Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
   Geological Data and its Application for Life - poster
   Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
   Geological Mapping of Costa Rica
   Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika
   Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika
   Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika
   Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika
   Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
   Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
   Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
   GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
   Gran Caňón de Somoto
   Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 03-413 Semily
   Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou
   Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-II Miramar, República de Costa Rica
   Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica
   Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica
   Mapa geológico 1:50 000 de la hoja Miramar, cuadrante NO (Costa Rica) - Geologická mapa 1:50 000 listu Miramar, sz. kvadrant (Kostarika)
   Mapa geológico de la hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000
   Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-123 Hřivice
   Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-124 Panenský Týnec
   Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-141 Řevničov
   Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-142 Stochov
   Mapa přírodního ohrožení - list Chapernal (Kostarika)
   Mapa přírodního ohrožení - list Juntas (Kostarika)
   Mapa přírodního ohrožení - list Miramar (Kostarika)
   Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
   Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
   Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
   Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
   Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné
   Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
   REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica
   Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
   Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
   Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209
   Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace
   Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
   Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
   Svahové deformace v České republice
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec
   Úštěk, Ústecký kraj: Ulice Údolní - rekognoskace a zhodnoení rizika zřícení pískovcových bloků
   Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
   webová aplikace 'Svahové nestability'
   Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
   Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222
   Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Autor článku
   Aktivity České geologické služby ve Střední Americe
   Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice
   Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica
   Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
   Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
   Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce
   Geologická rizika v oblasti Miramar, Puntarenas, Kostarika
   Geologická stavba území sesuvu Vaňov
   "Gran Canón de Somoto, Nicaragua"- Fenómeno geológico de potencial turístico
   Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
   Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
   Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
   Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
   Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
   Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
   Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
   Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
   Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa
   Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
   Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
   Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
   Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
   Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
   Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou