Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lacina, J.
Editor monografie
    Biogeografické poměry
    Biota
    Dějiny Skryjí
    Doubravník v dějinách 1208-2008
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Editor seriálu
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou