Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lang, Miloš
Autor článku
   Cenozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif: a review
   Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part
   Cenozozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif: a review
   Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
   Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith
   Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
   Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
   Composition of Proterozoic greywackes in the Barrandian
   Composition of Proterozoic greywackes in the Barrandian
   Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
   Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
   Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
   Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
   The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
   The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
   Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
   Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu
   Distribution of Or-component in plagioclases of some orthogneisses and migmatites of the Bohemian Massif
   Geochemical and petrologic investigation of the Blanice or thogneiss body
   Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
   Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
   Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
   Granitoids of central Cuba
   Granitoidy ze širšího okolí Nahošína (středočeský pluton)
   Ijolitic pegmatoid segregations in olivine nephelinite of Cenozoic Podhorní vrch volcano, W Bohemia
   Ijolitic pegmatoid segregations in olivine nephelinite of Cenozoic Podhorní vrch volcano, W Bohemia
   Ijolitic segregations in melilite nephelinite of Podhorní vrch volcano, West Bohemia
   Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
   Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
   Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: Petrological and geochemical characteristics
   Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
   Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
   Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
   Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabasite Complex
   Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabasite Complex, Western Bohemia
   Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabazite Complex, Western Bohemia
   Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
   Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
   Petrochemical and petrophysical changes caused by greisenization in the younger granites of the Krušné hory batholith (Czech Republic)
   Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical and isotopic data
   Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data
   Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
   Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
   Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
   Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
   Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
   Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
   Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
   Petrology and geochemistry of Varsican dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
   Petrology of some garnet - kyanite - K-feldspar leptynites of the czech moldanubicum (Czechoslovakia)
   Petrology of the alkaline subvolcanic rocks from the Roztoky area (České středohoří Mts.)
   Phosphorus in greisens of the Krušné hory/Erzgebirge granite batholith
   Phosphorus in greisens of the Krušné hory/Erzgebirge granite batholith
   Phosphorus in the younger granites of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
   Phosphorus in the younger granites of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
   Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
   Přechodní granity karlovarského plutonu
   Přibyslavice peraluminous granite
   Přibyslavický peraluminiový granit - geochemická anomálie fosforu v Českém masívu
   Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
   Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
   Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
   Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
   Subvulkanické horniny vulkanického centra Českého středohoří u Roztok nad Labem
   Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of Krušné hory - Erzgebirge batholith and its contact zone/Turmalín - pozdně magmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
   Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its contact zone
   Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar
   Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar granite, Czech Republic
   Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic
   Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic. Turmalín z přibyslavického peraluminiového alkalicko-živcového granitu, Česká republika
   Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín)
   Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
   Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
   Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru - variácie ich štruktúrného stavu a chemického zloženia
   Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia
   Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints
   Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from the Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints
   Xenoliths of Alkali Pyroxenite - Ijolite Series in the Cenozoic Loučná - Oberwiesenthal Complex, Bohemia/Saxony: Derived from Mantle or a Deep Alkaline Complex?