Podrobnosti záznamu

Jméno
   Langhammer, Jakub, 1969-
Autor článku
   Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
   Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
   Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
   Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
   Landuse changes as indicator of flood risk
   Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
   Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
   Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
   Trends of water quality of the Elbe River
   Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
   Water quality changes in the Elbe river basin
   Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka