Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lantora, Milan
Autor článku
   Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
   Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
   Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
   Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
   Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
   Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
   Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)
   Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
   Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)