Podrobnosti záznamu

Jméno
   Leško, Bartolomej, 1918-2000
Autor článku
   Geofyzikálne poznatky z oblasti západných Karpát - západná časť
   Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
   Geologické a naftovoložiskové zhodnotenie vrtu Smilno-1, severovývodné Slovensko
   Geology of Považský Inovec horst based on geophysical investigation
   Oporný vrt Hanušovice-1 (6003 m)
   Oporný vrt Smilno-1 (5700 m)
   Poznámky ku geológii Považského Inovca z pohľadu geofyzikálneho výskumu
   Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
   Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
   Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska