Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lednická, Markéta
Autor monografie
   Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
   Historický Důl Jeroným v Čisté
   Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
   Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Mapa střetů zájmů pro oblast Stonavy
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
   Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
   Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
   Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
Autor článku
   Analýza vibrací vyvolaných demolicí těžní věže
   Application of Newly Developed Rotational Sensor for Monitoring of Mining Induced Seismic Events in The Karvina region
   Attributes of Rotational Component of Mining Induced Seismic Events
   Classification of buildings and structures for elaboration of maps of clash of opinions
   Coherence Spectra of Rotational and Translational Components Recorded by the S-5-SR Sensor
   Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings - case study
   Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings -case study
   Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
   Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
   Contribution to recent seismicity evaluation in surroundings of High Dam, Aswan, Egypt
   Discrimination of Earthquakes and Explosions using Multi-fractal Singularity Spectrums Properties
   Důl Jeroným v historických mapách a schématech
   Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
   Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
   Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
   Evaluation of load on structures caused by mining seismicity for maps of clash of opinions - first results
   Evaluation of seismic loading of structures in undermined area
   Evaluation of seismic noise measurements in undermined area - Stonava locatity, Czech Republic
   Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích
   Historical Buildings in the Ostrava and Karviná Region and their Seismic Loads
   Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
   Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
   Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným
   Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
   Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
   Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
   Introduction of thematic layer called "seismic characteristic of foundation conditions" in maps of clash of opinions
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
   Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
   Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
   Maps of Clash of Opinions - Classification of Geological Conditions in Karviná Region
   Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Mining History and Prezent State of Medieval Mine Jeroným
   Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
   Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
   Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
   Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
   Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle
   Possibility of sotware applicability for dynamic problem modelling
   Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
   Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách
   Seismic station with geomechanical network in medieval mine
   Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data
   Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu
   Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
   Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
   Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu
   Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
   Statistical Properties of Seismic Noise Measured in Underground Spaces During Seismic Swarm
   Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy
   Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
   Ultrazvukové prozařování vrtného jádra z lokality historického Dole Jeroným
   Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
   Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
   Vibration Effect of Earthquakes in Abandoned Medieval Mine
   Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
   Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
   Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou
   Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů