Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ledvinková, Vlasta
Autor monografie
   geologická mapa - list 22-21 Příbram
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-221 Sedlčany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-433 Chotilsko
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 12-443 Chotilsko
   Základní geologická mapa České republiky: 25 000 22 - 221 Sedlčany
Autor článku
   A variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian Pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin
   Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
   Euhedral and Euhedral-Looking Ocelli in Mafic Bodies of Granitic Complexes
   Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
   Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
   Granitization problem - once again
   Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
   Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992)
   Huttonova sympozia ke granitovému problému
   Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
   Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
   Ocellar Mafic Rocks of 1-Type and A-Type Plutonic Series (Adamello, Brittany, Central Bohemian Pluton)
   Overgrowths of hornblende into and its microtextural-compositional changes inside the ocelli of gabbroic rocks, Central Bohemian Pluton
   Petrogenesis of variscan granitoids in the Central bohemian Pluton in the Příbram area
   Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
   Precursors Lithology and the origin of the Central Bohemian Pluton (Bohemian Massif)
   Recrystallized members of upper proterozoic ultramafic magmatism in the variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
   Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
   Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
   Říčany granite (Central Bohemian Pluton) and its ocelli- and ovoids-bearing mafic enclaves
   Tectonic control of essential differences of Central Bohemian Pluton granitoids (the Moldanubicum/Bohemicum boundary), Bohemian Massif
   A Variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin
   Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
   Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
   Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.