Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lehotayová, Růžena
Autor článku
   The Calcareous Nannoplankton of Badenian Deposits from the Borehole Devinska Nová Ves-1
   Helicosphaera Porosa - new species of calcareous nannoflora from Oligocene/Miocene boundary
   New evidence for the age of the Salgótarján Formation in Southern Slovakia
   Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
   Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona
   Zonárne členenie miocénu západných Karpát na základe vápnitej nanoflóry