Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lehotský, Tomáš
Autor monografie
   Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
Autor článku
   Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
   Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
   Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
   Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
   Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
   Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
   Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
   Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
   Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif)
   Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
   Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
   Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
   Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
   Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
   Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
   Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
   Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm)
   Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
   Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
   The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (borehole Přemyslovice)
   The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice)
   Ophiomorpha isp. - první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň)
   Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
   Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
   Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
   Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
   Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku
   Trace Fossils as Indicators of Depositional Sequence Boundaries in Lower Carboniferous Deep-Sea Fan Environment, Moravice Formation, Czech Republic
   Trace fossils of the Moravice Formation from the southern Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic)