Podrobnosti záznamu

Jméno
   Leichmann, Jaromír, 1963-
Autor článku
   The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
   Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
   Can instrumental analysis and imaging help to extract paleoenvironmental information from silicified stems?
   Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basins in eastern Bohemia, Czech Republic
   Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
   Imaging paleozoických a mezozoických silicifikovaných dřev pomocí katodoluminiscence s horkou katodou
   Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
   Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
   Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
   Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
   Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu