Podrobnosti záznamu

Jméno
   Leichmann, Jaroslav
Autor článku
   Katodová luminiscence karbonátů
   Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika
   Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
   Study of heavy minerals in the Lower Palaeozoic clastic sediments found in boreholes (SE Moravia, Czech Republic)