Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lesný, Juraj
Autor článku
   Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
   Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov