Podrobnosti záznamu

Jméno
   Libertín, Milan
Autor monografie
   Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
Autor článku
   Bolsovian Calamostachys incrassata (Němejc) emend. and its spores from the Kladno-Rakovník Basin of the Czech Republic
   Carboniferous of Central Bohemia
   The comparison of in situ megaspores and dispersed megaspore assemblages from the Pennsylvanian (Duckmantian-Stephanian C age) of the Czech Republic
   Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic)
   Composition and structure of an in situ Midle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic)
   Cordaites schatzlarensis sp. nov. and Samaropsis newberryi (Andrews) Seward from the Westphalian (Carboniferous) of the Žacléř area (Czech Republic)
   The first compression Pteroretis-producing sphenophyllalean cones, Pennsylvanian of the Czech Republic
   Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č. 2, 3 a 4
   Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
   Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
   Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
   A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
   A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
   Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic
   Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun)
   Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
   A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic)
   Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku (12-34 Hořovice)
   Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
   Peat-forming plant assemblage preserved in situ in volcanoclastics of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin (Middle Westphalian), Czech Republic (Abstract)
   Peat-forming plant assemblages conserved in volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
   Pennsylvanian macrofloristic record from the central and western Bohemia and from the Intra Sudetic Basin in NE Bohemia
   Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
   Proposal of the new classification of palaeozoic sphenophyllalean cones
   Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
   Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the intra Sudetic basin
   Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the Intrasudetic Basin
   Review of monolete-producing Carboniferous-Permian sphenophylls
   Revision of Chaloneria and their spores from the Pennsylvanian continental basins of the Czech Republic
   Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno-Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic
   Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno-Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic
   Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic
   Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic
   Spores of Carboniferous lycopsids(abstract)
   Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression lycopsid from the Pennsylvanian of the Czech Republic
   Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression lycopsids from the Pennsylvanian of the Czech Republic
   The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pannsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
   The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
   Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra deposits of the Whetstone Horizon, Radnice Member (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
   Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra deposits of the Whetstone Horizon, Radnice Member (Bolsovian)in Central and Western Bohemia, Czech Republic
   Two contrasting single-aged peat-forming plant assemblages preserved in situ in the middle Westphalian volcanic ash bed, Czech Republic
   Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the Czech Republic
   Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the Czech Republic
   Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the Czech Republic
   Two new species of Kladnostrobus nov. gen. and their spores from the Pennsylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian, Czech Republic).
   Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic
   Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic
   Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic
   Vnitřní morfologie rodu Huttonia (12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň)