Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lindner, Leszek
Autor článku
   Origin and age of the Pleistocene 'mixed gravels' in the northern foreland of the Carpathians
   Rzezba i osady czwartorzędowe doliny Pieçiu stawów polskich (Wysokie Tatry)
   Stratigraphy and extents of Pleistocene continental glaciations in Europe
   Stratigraphy of main Pleistocene loess horizons and paleosols in mid-eastern Europe
   Zarys paleomorfologii obszaru Polski podczas zlodowacen skandynawskich