Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lisá, Lenka
Autor monografie
   Geoarcheologické zhodnocení lokality Padovec, Bašty 2, Brno : závěrečná zpráva
   Micromorphology of loess section from Tvarožná near Brno (Czech Republic) : final report
   Mikromorfologické zhodnocení sedimentů Labského dolu : závěrečná zpráva
   Mikromorfologické zhodnocení výplně rondelu (obchvat Kolína) : závěrečná zpráva
   Mikromorfologické zhodnocení vzorků z paleolitické lokality Moravany : závěrečná zpráva
   Mikromorfologie vzorků z lokality Tel Abrid, sv. Sýrie : závěrečná zpráva za rok 2007
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
   Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů
   Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín : závěrečná zpráva
   Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín
   Předběžná zpráva z geoarcheologického výzkumu ve Staré Boleslavi : předběžná zpráva
   Soil micromorphology in general and archaeological context
   Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from Central Bohemia
   Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
   Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce
   Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
   Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
   Zhodnocení vzorků z římské pece, Tuněchody : závěrečná zpráva
Autor článku
   An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
   An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
   An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
   Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
   Clastic cave deposits in Botovskaya cave (Eastern Siberia, Russian Federation)
   Concept of geomorphological analysis of previously glaciated areas (based on analysis of the surroundings of Prášilské jezero lake and jezero Laka lake, Šumava Mts., Czech Republic)
   Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
   Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
   Environmental record in detrital cave sediments in the Botovskaya and Dolganskaya Jama caves (Russian Federation)
   Exoscopy of Moravian eolian sediments
   Exoscopy of Moravian eolian sediments
   The Geoarchaeological and Micromorphological Reconstruction of Medieval Food Store Room Floor Layers, the case study from Tisnov, Czech Republic
   Geoarcheologický výzkum raně středověké kovárny z Modřic u Brna
   Geoarcheologický záznam středního a mladého paleolitu v jeskyni Kůlně, Moravský kras
   Geoarcheologie a její potenciál
   Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium
   Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
   Glacial forms and development of the landscape during Pleistocene and Holocene in the vicinity of Prášilské Lake (the Bavarian Forest, the Czech Republic)
   Glacial forms and development of the landscape during Pleistocene and Holocene in the vicinity of Prášilské Lake (the Bavarian Forest, the Czech Republic)
   Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
   Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
   High-resolution record of the environmental response to climatic variations during the Last Interglacial-Glacial cycle in Central Europe: The loess-palaeosol sequence of Dolní Věstonice (Czech Republic)
   K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
   Koprolit
   Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
   Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
   Late glacial climatic and environmental changes in eastern-central Europe: Correlation of multiple biotic and abiotic proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic
   The loess sequence of Dolní Věstonice, Czech Republic: A new OSL-based chronology of the Last Climatic Cycle
   Magnetic fabric and mineralogy of cave deposits in Botovskaya Cave (Eastern Siberia, Russian Federation)
   The Mendel Formation: Evidence for Late Miocene climatic cyclicity at the northern tip of the Antarctic Peninsula
   Micromorphological Evidence of Neolithic Rondel-like Ditch Infillings. Case Studies from Těšetice-Kyjovice and Kolín, Czech Republic
   Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
   Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
   Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
   Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
   New approach to garnet redistribution during aeolian transport
   New approach to garnet redistribution during aeolian transport
   Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
   Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně
   Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
   Odkud spadl prach severní Moravě?
   Paleoclimatic conditions recorded in cave sediments as studied by micromorphology and magnetic anisotropy: Dolganska Yama cave system, central Siberia, Russia
   Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
   Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
   Porous composite materials with polyamide reinforcement and siloxane matrix with nano-hydroxyapatite as biomaterials
   Prach Ukrajiny - rozřešení!
   Prospects of geoarchaeological interpretations of medieval dwelling-houses and farm-out buildings, case study from the archaeological research in Brno, Czech Republic
   Provenance of Wurmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
   Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
   Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
   Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
   Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
   Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
   Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
   Předběžné výsledky výzkumu glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
   Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
   Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
   Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
   Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna
   Původ a geneze sedimentární výplně v jeskyních Botovská a Dolganská Jama, Ruská federace
   Quaternary sediments of the Brno Town
   Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů
   Relationship of magnetic susceptibility with sedimenthological and micromorphological features and geochemical proxy parameters; case study from last Glacial loess deposits in southern Moravia
   The role of abiotic factors in ecological strategies of Gravettian hunter-gatherers within Moravia, Czech Republic
   Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I v e vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
   Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo
   Stromatactis and stromatactum pattern formation in sediment: constraints from fluid mechanics and rheology and implications for environments, sedimentary architecture and cyclostratigraphy
   Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou
   Tjeerd Van Andel's Stage Three challenge
   Tvarožná - Za školou. The results of 2008 excavation season
   Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season
   Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín
   Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
   Váté písky na území města Brna
   Váté písky v Brně?
   Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení
   Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska
   Zalednění v okolí jezera Laka
   Zeměchy - Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from Central Bohemia
Editor monografie
    Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce