Podrobnosti záznamu

Jméno
   Litochleb, Jiří, 1948-
Autor článku
   Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
   The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
   Axinit a klinozoisit z Hlinného u Tachova
   Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
   Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
   Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
   Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
   Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
   Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
   Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
   Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
   Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
   Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
   Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
   Historie těžby zlata na Novoknínsku
   History of gold mining in the Nový Knín area
   Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
   Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
   Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
   K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
   Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
   Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku
   Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
   Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
   Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
   Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
   Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
   Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
   Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova
   Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov
   Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
   Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
   Nález polymetalického zrudnění u Loužné j. od Nepomuku
   Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
   Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
   Nerostné suroviny
   Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
   Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
   Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku
   Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku
   Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
   Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
   Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
   Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
   Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
   První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
   Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
   Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
   RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
   RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
   Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
   Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
   Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
   Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
   Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
   Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
   Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
   Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
   Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
   Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
   Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
   Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
   Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
   Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
   Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov
   Vanadové granáty ze stratiformních zrudnění v proterozoiku na klatovsku
   Vápníkem bohatá parageneze pegmatitové žíly z Měčichova na Blatensku
   Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
   Výskyt claushalitu a naumannitu u Těchonic na Horažďovicku
   Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
   Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
   Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
   Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
   Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
   Wölsendorfit z Milešova u Krásné Hory
   Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
   Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
   Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku
   Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
   Zlatonosné zrudnění v moldanubiku u Sobětic na Klatovsku
   Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.