Podrobnosti záznamu

Jméno
   Litochlebová, Eva
Autor článku
   Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
   Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
   Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
   Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
   Minerály stříbra březohorského ložiska
   Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
   Nerostné suroviny
   Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
   Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
   Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
   Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
   Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru