Podrobnosti záznamu

Jméno
   Litschmann, T.
Editor monografie
    14. Česko-slovenská bioklimatologická konference Bioklima - prostředí - hospodářství
    Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Bioklimatologie současnosti a budoucnosti. 15. československá bioklimatologická konference
    Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference
    Extrémy počasí a podnebí. Sborník abstraktů a CD ROM s články
    Fenologická odezva proměnlivosti podnebí
    Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference
    Mendel and bioclimatology. Conference proceedings
    Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí
    Mikroklima porostů. Sborník ze semináře