Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ložek, Vojen, 1925-
Autor článku
   "Alpy v době ledové" po stu letech
   Biodiverzita a geodiverzita
   Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
   Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
   Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
   Český ráj ve světle nových poznatků
   Čo ohrozuje Slovenský kras?
   Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
   Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
   Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
   Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie polabí
   Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
   Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
   K otázce suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu
   Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan
   Last Glacial paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna
   Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
   Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny
   malakologické nálezy z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
   Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
   Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
   Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
   Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
   Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
   Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
   The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
   Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
   Na cestě od modelu k realitě : není nad vědecké doklady
   Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
   Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
   Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
   O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc.
   Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
   Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
   Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
   Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
   Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
   Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
   Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
   Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
   Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
   Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
   Odvrácená tvář půdy
   Palaeozoology and the mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results
   Pískovcový ekofenomén Českého ráje
   Po stopách skrytých refugií
   Pokryvné útvary a půdy
   Postglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova
   Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
   Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
   Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
   Reliéf a geomorfologie
   The site of Soutěska and its significance for Holocene climatic development
   Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
   Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
   Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
   Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském Krasu
   Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu západních Karpat
   Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení)
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
   Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
   Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
   Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
   Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
   Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
   Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
   Vetřelci o jedné noze : expanze a invaze plžů i mlžů
   Volba péče o chráněná území
   Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
   Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
   Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době
   Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
   Význam a postavení Brd v rámci Čech
   Významné čtvtrohorní lokality v Praze
   Vzpomínky na Sylvestra Máchu
   Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá