Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lochmann, Zdeněk
Autor monografie
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice
Autor článku
   Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
   Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
   Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
   Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
   Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
   Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
   Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
   Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
   Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
   Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
   Inženýrskogeologické poměry
   Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
   Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany
   K šedesátinám RNDr. Vlastimila Müllera
   K životnímu jubileu Ing. Zdeňka Hrocha
   Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
   Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1:50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
   Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
   Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
   Quido Záruba zemřel...
   Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
   Svahové deformace v oblasti s. od Žehuně
   Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
   Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
   Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)
   Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)
   Zpráva o inženýrskogeologickém rajónování na listu 12-21 Kralupy nad Vltavou