Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lochovský, Petr
Autor článku
   Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
   The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
   Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
   Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
   Quality of water in the experimental river basins
   Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
   Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
   Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
   Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
   Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
   Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém