Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lojka, Richard
Autor monografie
   Assessment of CO Geological Storage Potential in Greece and in the Czech Republic
   Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. POSTER - 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma
   Central Bohemian Basin - Potential CO2 storage site in the Czech Republic
   CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster)
   Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
   Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT"
   POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA, CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1 CASE STUDY
   Sedimentologie aluviálních uloženin a původ klastického materiálu trutnovského souvrství ve vnitrosudetské pánvi (spodní perm, Čechy)
   Stanovisko ČGS k Návrhu a Odůvodnění územního plánu Očihov
   Stanovisko ČGS k návrhu zadání ÚP Vroutek
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec
   Územní plán města Kryry - upřesnění podkladů
   Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč
   wycieczka B: Osady permskie basenu śródsudeckiego
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 11-242 Valeč
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-424 Dolní Bělá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov
   Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Autor článku
   Architectural Analysis of the Hlavačov Gravel and Sand - a Fluvial Relict of Neogene River System: Preliminary Report
   Architectural analysis of the Hlavačov gravel and sand - a fluvial relict of Neogene river system: preliminary report
   Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine.
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine
   Climate variability in the Stephanian B based on environmental record of the Mšec Lake deposits (Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic)
   Climate variability in the Stephanian B based on environmental record of the Mšec Lake deposits (Kladno-Rakovnik Basin, Czech Republic)
   CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
   CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
   CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project
   CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States
   Elemental climate cycle of the eastern tropical Pangea: environmental record from large freshwater lake (Mšec Member, Stephanian B, Central and Western Bohemian basins)
   Elementary climate cycles of the Upper Palaeozoic continental cyclothems in the east equatorial Pangaea. Mšec Lake, the largest European Lake during the Stephanian B
   Environmental response to climatically driven lake-level fluctuations: record from Stephanian B freshwater reservoir of eastern tropical Pangea (Mšec Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia)
   Lacustrine couplet-lamination: evidence for Late Pennsylvanian seasonality in central equatorial Pangaea (Stephanian B, Slaný Formation, central and western Bohemian basins)
   Lower Saxonian Alluvial Deposits: Trutnov Fm., Intra-Sudetic Basin, NE Bohemia
   Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
   Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku
   Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (Kantábr, plzeňská pánev)
   Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
   Paleontologické výzkumy v karbonu v okolí Jesenice (žihelská pánev)
   Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
   Record of climate seasonality and large-scale cyclicity in the stephanian lacustrine sequence (mšec member, stephanian B, kladno-rakovnik basin, central Bohemia) - abstract
   Screening and evaluation of a saline aquifer for CO2 storage: Central Bohemian Basin, Czech Republic
   Stratigraphic archive of lake development in the Stephanian B of the Bohemian Massif evidenced by molecular composition and pyrolytic properties of organic matter
   Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
   TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic