Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lorencová, Hana
Autor článku
   Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
   Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
   Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
   Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
   Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
   Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
   Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
   Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
   Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
   Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999