Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lorencová, Markéta
Autor monografie
   Thecamoebians from the Šumava Mts. (Czech Republic)
Autor článku
   Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
   Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
   Czech Republic
   Geoconservation in the Czech Republic
   Geotouristical education in the Czech Republic carried out by Czech Geological Survey
   Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
   Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda)
   Studium aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
   The system of conservation and popularization of geological heritage in the Czech Republic
   Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
   Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
   Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
   Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
   Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
   Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
   Thecamoebians from the Šumava Mts. ? comparison of large scale and detailed variability of thecamoebians assemblages.
   Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
   Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou