Podrobnosti záznamu

Jméno
   Losos, Zdeněk
Autor monografie
   Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
Autor článku
   Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
   Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
   Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
   Barium-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide-bearing dolomite marble from Rožná uranium deposit, Czech Republic: An example of Ba and Mn partitioning during regional metamorphism
   Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
   Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
   Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
   Chlorites of banded magnetite ores from Desná group (silesikum, Czech Republic)
   Crystallinity and carbon isotopic composition of graphites from graphite deposits in the Silesicum (Czech Republic)
   Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
   Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
   Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
   Experimentální zvětrávání perthitických živců
   Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
   Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia
   Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech
   Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
   Geochemical characteristics of sulphidic mineralizations related to the Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
   Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
   Hydrogen traces in genetically different cassiterites
   Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
   Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
   Infrared spectroscopy and mineralogy of manganese-phosphate crusts in the Hodušín-Božetice at Milevsko region in the Czech Republic
   Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
   Křišťály z žulovského masívu
   The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
   The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodusin - Bozetice at Milevsko
   The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
   Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
   Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
   Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu
   Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky
   Mineralogie a geneze kasiteritu z Kovářové u Nedvědice
   Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika
   Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
   Mineralogy and geochemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
   Mineralogy, trace element- and sulphur isotope- geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
   Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
   Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
   Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium
   Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
   Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
   Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
   Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
   Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
   OH defects in cassiterite
   Ore mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
   Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
   Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko
   Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
   Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
   Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
   Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
   Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
   Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika
   Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
   Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika)
   První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
   Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
   Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
   Rejholtice - Mnišské jámy
   Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
   Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
   Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
   Scheelitová mineralizace z kontaktních Ca-skarnů v žulovském a třebíčském masivu
   Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
   Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
   The Significance of Chlorites as a genetic Indicator in Ore Deposits Exemplified by the Magnetite Ores from the Desná Group (Silesicum, Czech Republic)
   Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
   Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
   Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
   Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná
   Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
   Tourmaline in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republik)
   Tourmaline of dravite-uvite series in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republic)
   Traces of structural H2O molekules in baryte
   Traces of structural H2O molekules in baryte
   Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
   Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam
   Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
   Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
   Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
   Water traces and chemistry of cassiterites
   Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum.
   Zlato ze šlichů v oblasti Branné (silesikum) (14-24 Bělá)