Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lukeš, J.
Autor monografie
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Autor článku
   Co můžeme najít v zapažených průzkumných vrtech?
   Crystallographic texture determines mechanical properties of molluscan nacre
   The Influence of Steam Sterilization Processes on the Micro- and Macromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Medical Device Applications
   The influence of sterilisation on the macromechanical properties of polyamide fibre-reinforced PDMS composites for orthopaedic applications
   Nanoindentation characterisation of poly(DL-lactide)/collagen nanocomposites
   Nanoindentation mapping reveals gradients in the mechanical properties of dental enamel in rat incisors
   Nanoindentation of gelatine/hap nanocomposite
   Nanoindentation Testing of Composite Based on Collagen and Poly(DL-Lactide) Nanofibers
   Nanowear Testing of Composite Materials
Editor monografie
    Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif