Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lukeš, Petr
Autor monografie
   Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
   Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, pyrit
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ANTIMON
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ARSEN
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, BARYUM
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cu + Pb + Zn
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Fe + S
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, RTUŤ
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ZLATO
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ANTIMON
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARSEN
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, RTUŤ
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ZLATO
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, BARYT
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, CINABARIT
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, SFALERIT
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, zlato
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ANTIMON
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ARSEN
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, BARYUM
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cd + Bi
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cu + Pb + Zn
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, RTUŤ
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ZLATO
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ANTIMON
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARSEN
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, Co + Ni
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, Cu + Pb + Zn
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, MOLYBDEN
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, RTUŤ
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ZLATO
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, BARYT
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, EPIDOT
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, GALENIT
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, pyrit
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, SFALERIT
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, TURMALÍN
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, zlato
   Geochemická mapa listu Juntas, Kostarika - šlichová prospekce, CERUSIT
   Geochemická mapa listu Juntas, Kostarika - šlichová prospekce, CINABARIT
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 2- Heavy minerals distribution, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 2- Heavy minerals distribution, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 3- Stream sediment distribution, sheet Eshtobin 5267 I SE
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.3- Stream sediment distribution, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.4- Prospective areas proposed for follow-up exploration, sheet Avan 5267 I SW
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.4- Prospective areas proposed for follow-up exploration, sheet Eshtobin 5267 I SE
   List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   List ZM 1: 25 000 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   List ZM 1: 25 000 03-424 Trutnov - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
   Mapa prognózních oblastí listu Chapernal 1:50 000, Kostarika
   Mapa prognózních oblastí listu Juntas, 1:50 000, Kostarika
   Mineral Resources on Map Sheet Avan 5267 I SW and Eshtobin 5267 I SE. Explanatory notes
   Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě - pilotní projekt
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin
   Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
Autor článku
   Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie
   Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
   Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných horninách letovického metaofiolitového komplexu
   Epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán - exploration geochemistry and genesis of gold deposits
   Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
   Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích