Podrobnosti záznamu

Jméno
   Máčka, Z.
Autor monografie
   Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách
   Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
   Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-16, 25-23-14, 25-23-19, 25-32-17, 25-32-09, 25-32-10
   Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-22, 25-32-15, 25-32-25
   Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
Autor článku
   Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě
   Ke znalosti erozivního systému v Bosonožském hájku západně od Brna
   Landslides in the flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997- an example from Vsetín Distict
   Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově
   O rozmieszczeniu przemarzajacych usypisk w pólnocnych Czechach
   Podmrzající sutě severních Čech
   Scree and blocky formations in Northern and Central Bohemia: geologic and geomorphogic development
   Slope movements in the Eastern Moravia (Outer Western Carpathians)
   Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
   V. sjezd polských geomorfologů - "Výstupy a pozice polské geomorfologie na začátku XXI. století"
Editor monografie
    Geomorfologický sborník. 11
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Sborník abstraktů.
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník