Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mátl, Václav
Autor článku
   Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice
   Drahé kameny Kuby
   Drahé kameny Kuby
   Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu
   Geology and petrography of the moldavite-bearing sediments in Moravia
   Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
   Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
   Ještě jedno jaro ...
   K problematice původu jantaru v archeologických vykopávkách na Moravě
   Kaoline deposits in South Moravia - Únanov open pit mine
   Korodovaný obecný opál z Herľan
   Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
   Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon
   Menilitové opály - surovina pro výrobu netradičních šperků
   Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
   Nodulární leptinit - netradiční drahý a ozdobný kámen
   Obecný opál lokality Níhov
   Pikrolit - netradiční šperkový kámen
   Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
   Plynometrické testování bělského zlomu na vodním díle Slezská Harta na Moravici
   Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
   "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
   Stébelnatá rula - netradiční šperkový kámen
   Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
   Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
   Zlato ve fluviálních sedimentech řeky Moravy
   Živcové štěrkopísky Moravy