Podrobnosti záznamu

Jméno
   Müller, Karel
Autor monografie
   Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
Autor článku
   Analysis of geodetic surveying on the margin of subsidence depression
   Assessment of Rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
   Assessment of rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
   Co můžeme najít v zapažených průzkumných vrtech?
   Contribution of Geophysics to the Study of Mining Subsidence Basins
   A Contribution to the Seismotectonic Setting of Northern Part of the Moravo-Silesian Area
   Czech environmental and engineering geophysics
   Czech environmental and engineering geophysics
   Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu
   Energy characteristic of mining induced seismic events (in the Czech part of the upper Silesian basin)
   Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
   Experience in the employment of geophysical methods for the investigation of embankment bodies built prevailingly of mine wastes and the observation of impacts of mining upon the rock environment
   Failure zones in rock massif and their physical manifestations
   Fyzikální charakteristika bělského zlomu
   Geodetický monitoring poklesové kotliny
   Geoelectrical monitoring behind the "Iron Curtain"
   Geoelektrický monitoring?
   Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu
   Geofyzikální aparatura v počátcích výchovy geofyziků
   Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
   Geofyzikální modely svahových deformací
   Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska
   Geophysical Curses at VŠB - Technical University of Ostrava
   Geophysical Measurement Performed to Assess the Suitability of Insulation Objects in the Deposit of Medenec
   Geophysical monitoring as an information source of rock massif behaviour
   Geotechnický průzkum přehradního tělesa u Potštátu
   Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
   Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO
   Jak jsme začínali
   Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
   Má smysl geofyzika v geotechnice?
   Macroseismic Fields in the Jeseníky Area
   Mé vzpomínky na profesora Fratiška Čechuru
   Morfotektonická studie opavské oblasti
   Morfotektonický a geofyzikální výzkum v širším okolí Ivančického viaduktu
   Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
   Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
   Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
   Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
   Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
   Observation of heights on the margin of subsidence depression
   Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
   Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
   Physical changes in slope deformation massif
   Physical changes in slope deformation massif
   Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
   Počátky geofyziky na Vysoké škole báňské
   Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova
   Radiometrické projevy oslabených zón v horninovém masívu
   Resistivity changes of rock massif on the margin of subsidence depression
   Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area
   Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti
   Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě
   Seismological monitoring in Ostrava area
   Significance of Geophysical Monitoring in Geotechnical Practice
   Slapové síly a anomální geomechanické jevy
   Some applications of GIS ARC/INFO in the evaluation of urban radon risk
   Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava
   Výuka geofyziky v oborech geodézie a důlní měřictví
   Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku
   Vývoj oboru užitá geofyzika
   Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi
   Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním