Podrobnosti záznamu

Jméno
   Müller, Pavel
Autor monografie
   Biogeochémia
   Coal Bed Methane in the Czech Part of the Upper Silesian Basin
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
   Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
   Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
   Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
   Metodický pokyn ke směrnici ZGM ČR 25 VIII. Geofaktory životního prostředí
   Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
   Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP na Frenštátsku
   Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
   Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko
   Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
   Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí,Environmentální geochemická mapa,distribuce pH
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-422 Žacléř
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-423 Svoboda nad Úpou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-124 Volary
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd
   Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
   Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
   Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
Autor článku
   Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
   Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
   Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
   Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
   Chracteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
   Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
   Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
   Coal rank, burial and thermal history in the Variscan fold-and-thrust belt and foreland (eastern Bohemian Massif, Czech Republic)
   Coalification trends in respect to thermal history and geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   The Contact of the North European Epivariscan Platform
   Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
   Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
   Devonian Island Elevations under the Scope: Central Europe, Basement of the Carpathian Mountains in Moravia
   Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblastiOrlických hor,Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
   Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
   Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
   DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
   Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
   DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
   DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
   Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
   Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
   Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
   Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
   Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
   Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
   Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
   Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
   Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
   Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
   Geologie Brna a okolí
   Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
   Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
   Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno
   Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
   Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
   Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech republic
   Mineralogy, Petrography and Geochemistry of Sediments Used in Pollutant Sorption Experiments
   Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
   Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
   Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
   Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice
   Obsah toxických kovů v sedimentech českých rybníků
   Organic geochemistry and facies of the Carnian Göstling Beds and Opponitz Formation (Northern Calcareous Alps, Austria)
   Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
   Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
   Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
   Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
   Problems related to the origin of hydrocarbons in the Vienna Basin
   Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
   Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
   Repeated progressive heatingin susceptibility vs. temperature investigation:a new paleotemperature indicator ?
   Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
   Soil Contamination in a Flooded Area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
   Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
   Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
   Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
   Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
   Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
   Use of rock-eval pyrolysis for determination of the coalification degree and technological type of coal ; Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
   Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
   Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
   Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
   Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
   Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření