Podrobnosti záznamu

Jméno
   Müller, Pavel, 1951-
Autor článku
   Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
   Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
   Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
   Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
   Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
   Příspěvek k poznání vertikálního členění zón katageneze a vzniku i migrace uhlovodíků ve Vídeňské pánvi
   Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
   Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic