Podrobnosti záznamu

Jméno
   Müllerová, J.
Autor monografie
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
   Stabilní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stresových polích zón gravitačního rozvolnění
Autor článku
   Contribution of Geophysics to the Study of Mining Subsidence Basins
   Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
   Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
   Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova
   Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava