Podrobnosti záznamu

Jméno
   Měsková, Lenka
Autor článku
   Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
   Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
   Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
   Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
   Vodní režim antropogenních půd
   Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
   Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
   Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka