Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mašín, David
Autor monografie
   Plaxis implementation of hypoplasticity
Autor článku
   3D Modeling of an NATM Tunnel in High K0 Clay Using Two Different Constitutive Models
   Analýza stability svahu pomocí random finite element method
   Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření
   Back-Analysis of Weathering Destructuration of a Lumpy Clay Fill
   Calibration of an advanced soil constitutive model for use in probabilistic numerical analysis.
   Capability of constitutive models to simulate soils with different OCR using a single set of parameters
   Class A predictions of a NATM tunnel in stiff clays
   Comparison of different probabilistic methods for predicting stability of a slope in spatially variable c-u soil
   Comparison of elasto-plastic and hypoplastic modelling of structured clays
   Comparison of predictive capabilities of selected elasto-plastic and hypoplastic models for structured clays
   Convergence-confinement method for simulating NATM tunnels evaluated by comparison with full 3D simulations
   An effective stress based model for the dependency of a water retention curve on void ratio
   An evaluation of constitutive models to predict the behaviour of fine-grained soils with different degrees of overconsolidation
   Graphical representation of constitutive equations
   Gravity effects of deformation zones induced by tunneling in soft and stiff clays
   Habachtal - historické naleziště smaragdů
   Hypoplastic Cam-clay model
   A hypoplastic constitutive model for clays with meta-stable structure
   A hypoplastic model for clays improved for undrained conditions
   A hypoplastic model for mechanical response of unsaturated soils
   Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech
   Impact of a constitutive model on inverse analysis of a NATM tunnel in stiff clays
   Improvement of a hypoplastic model to predict clay behaviour under undrained conditions
   The influence of a constitutive model on predictions of a NATM tunnel in stiff clays
   Kalcit z Prahy-Radotína
   Knappenwand, Untersulzbachtal, Rakousko
   Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu
   Laboratorní a konstituční model pro jíl s cementačními vazbami
   Manufacture of Samples of Overconsolidated Clay by Laboratory Sedimentation
   Modelling of cementation bonds in clay ? laboratory and numerical model
   Modelling of the collapsible behaviour of unsaturated soils in hypoplasticity
   Modelling of the Lodalen slide using probabilistic numerical methods
   Numerical modelling of lumpy clay landfill
   Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
   NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ JÍLOVÉHO MASIVU ČÁST 2: PŘÍKLADY APLIKACÍ
   Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
   Numerický model průzkumné štoly a tunelů Lahovská
   Optimisation of parameters for simulating a NATM tunnel in stiff clays based on a 3D model of exploratory adit
   PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
   Predicting the dependency of a degree of saturation on void ratio and suction using effective stress principle for unsaturated soils
   Simulations of a NATM tunnel in a stiff clay using hypoplastic model
   Small-strain behaviour of cemented soils
   The soilmodels.info project
   Spatial variability of soil parameters in an analysis of a strip footing using hypoplastic model
   A thermo-mechanical model for variably saturated soils based on hypoplasticity
   Využití pokročilého konstitučního modelu v pravděpodobnostní geototechnické analýze
   Vývoj a aplikace hypoplastických konstitučních modelů
   Závislost mechanického chování rekonstituované jemnozrnné zeminy na stupni překonsolidace
   Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu
   Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření