Podrobnosti záznamu

Jméno
   Machovič, V.
Autor článku
   Adsorption properties of iron riched clays
   Analýza močových a žlučových konkrementů infračervenou mikroskopií
   Biocompatibility of C-C composites covered with PyC and p-HEMA
   Biocompatibility of C-C Composites Covered with PyC and pHEMA
   Chemical and petrographic aspects in coal classification
   Dispersed organic matter from Silurian shales of the Barrandian Basin, Czech Republic: optical properties, chemical composition and thermal maturity
   Geochemická situace dvou typů modelových kalamitně kontaminovaných oblastí (rudní revír, hnědouhelný důl)
   Hydrothermal stability of geopolymers
   Hydrothermal stability of geopolymers
   Leydetite, Fe(UO.sub.2./sub.)(SO.sub.4./sub.).sub.2./sub.(H.sub.2./sub.O).sub.11./sub., a new uranyl sulfate mineral from Mas d'Alary, Lodeve, France
   Materials resistant to temperature and oxidation on the basis of pyrolyzed polysiloxanes
   Mineralogical speciation of arsenic in soil above the Mokrsko-west gold deposit, Czech Republic
   Multi-component adsorption of Ag(I), Cd(II) and Cu(II) by natural carbonaceous materials
   Oil-bearing inclusions in vein quartz and calcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic
   Optical and FTIR microscopy of vitrinite from Galanderud coal
   Organic petrology of the Low Paleozoic and Proterozoic black shales
   Petrological and chemical composition of organic matter from Silurian shales in the Barrandian Basin
   Petrological and geochemical characteristic of peat from the Krásno peat bog, Czech Republic
   Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gas proneness
   Petrology na chemistry of organic matter from Silurian shales in the Barrandian Basin
   Preparation and oxygen resistance of 2D composites based on E-glass, R-glass, and siloxanes
   Properties and performance of polysiloxane-derived ceramic matrix in heat resistant composites reinforced with R-glass or fine ceramic fibres
   Příprava zeolitu A pomocí geopolymerních reakcí
   Reflectance and chemical composition of thermally altered wood
   Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Praguearea, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
   Silikonoxykarbidová skla obsahující kobalt
   Slag and fly ash deriving from the combustion of lignite in PF boilers at the Belchatów Power Station, Poland
   Solid emissions from the atmospheric fluidized bed combustion of lignite
   Sorption of heavy metals on lignite impregnated with chitosan
   Stanovení etherického kyslíku v heterogenních materiálech infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací
   Structure of silicon oxycarbide glasses derived from poly(methylsiloxane) and poly[methyl(phenyl)siloxane] precursors
   Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou
   Švenekite, Ca[AsO.sub.2./sub.(OH).sub.2./sub.].sub.2./sub., a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
   Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
   Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
   Výzkum současné biogeochemické reflexe odpadního provozu (Sobědruhy, Březová, Prunéřov)