Podrobnosti záznamu

Jméno
   Mackovčin, P.
Autor monografie
   Zlínsko, Chráněná území ČR II dílčí část: Geologická charakteristika Geomorfologická charakteristika charakteristika jednotlivých území a lokalit
Autor článku
   Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
   Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
   Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)
   Mapa morfostruktur České republiky.
   Morphostructures in the Territory of the Czech Republic (Europe)
   Morphostructures of the Czech Republic
   Nová geomorfologická mapa České republiky 1 : 500 000
   Nové geomorfologické členění České republiky 2005
   Philosophy of e new general geomorphological map of the Czech Republic 1:500 000
   Průvodce k exkurzi
Editor monografie
    Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR
    Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech.
    Zlínsko