Podrobnosti záznamu

Jméno
   Majer, Jiří
Autor článku
   Agricola in Joachimsthal - Silbernel Boden: Bergbau in Böhmen
   Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
   Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
   Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
   Emanuel Bořický (1840-1881)
   Georgius Agricola (1494-1555) : život a dílo
   Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
   Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
   Jan Krejčí (1825-1887) a počátky české geologie
   Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
   K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
   K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939
   K hospodářskému a sociálnímu vývoji Jáchymova v 16. století
   K současnosti a dalšímu vývoji hornických muzeí
   K výročí Lazara Erckera (1528/30-1594)
   K zájmu Johanna Wolfganga von Goethe o geologické formace Čech
   K životu a dílu Františka Pošepného (1836-1895)
   Kaspar Graf von Sternberg (1761-1838) und die deutschen Naturforscher seiner Zeit
   Kašpar M. hrabě Sternberg (1761-1838), jeho doba, život a dílo
   Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
   Kašpar Šternberk a evropská přírodověda
   Katastrofa na dole Nelson 1934
   Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999)
   Ke stoletému výročí požáru v dole Marie v Příbrami r.1892
   Lazar Ercker (1528-1594), montanista a chemik
   Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854)
   Přínos Kašpara Šternberka (1761 -1838) k přírodním vědám
   Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
   Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře
   Uran v českých dějinách
   Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848)
   Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001)
   K výročí F.X.M. Zippeho (1791 až 1863)
   Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998
   Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950)
   Zlato v českých dějinách
   Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933